UKUVUVUKALA KWAMALUNGA

YINI UKUVUVUKALA KWAMALUNGA?

Wolunye uhlobo oluvamile lwesifo samathambo esibangelwa amazinga aphezulu we-uric acid egazini. Lokhu kubangela izinqephu eziphuthumayo nezimbi  kakhulu zobuhlungu,ububele,ububomvu ukufudumala nokuvuvuka.

 

IZINGOZI EZIYIMBANGELA

 • Ukhaya onomlando wesifo

 • Ubulili bomuntu:Ikakhulu amadoda

 • Ukukhula

 • Ukudla:Uhlobo oluthile lwenhlanzi (Shellfish) nezinhlobo ezihlukene zenyama ebomvu.

 • Ukuphuza ngokweqile noma iziphuzo ezithambileyo.

 • Ukukhuluphala ngokweqile

 • Ukusanda kuhlinzwa noma ukuhlukunyezwa

 • Imithi: Imithi engandisa amathuba okuphathwa isifo sokuvuvukala kwamalunga ihlanganisa ama-thiazide diuretic (okuyimithi ekhipha amanzi emzimbeni, ngokuvamile esetshenziselwa ukwelapha umfutho ophakeme wegazi), isilinganiso esiphansi se-aspirin, imithi enikezwa abantu abafakelwe izitho zomzimba (antirejection) nokwelashwa ngamakhemikhali.

 • Izimo zempilo: ukungelashwa komfutho ophakeme wegazi (hypertension) nezifo ezingamahlala-khona, njengesifo sikashukela, izinga eliphakeme lamafutha asegazini (hyperlipidemia), kanye nokuvaleka kwemithambo yegazi (arteriosclerosis).” Ukuvuvukala kwamalunga kuphinde kuhlotshaniswe “nokuvele uhlatshwe ukugula noma isifo esiphikelelayo noma ukulimala, nokuhlala ulele ngenxa yokugula,” kanye nesifo senhliziyo nesezinso. 

IMBANGELA

 • Ukudla okunezinga eliphakeme lama-purine, njengo nhlobo oluthile lwezinhlanzi kanye nezinhlobo ezihlukahlukene zenyama ebomvu kanye nokuphuza utshwala ngokwenqile ikakhulukazi ubhiya neziphuzo eziqukethe ushukela ongufructose

 • Le purine iguquka ibe yi-uric acid emzimbeni bese ichithekele egazini futhi isuswe yizinso sekuwumcamo

 • Amazinga aphezulu we-uric acid angakha emzimbeni bese  kuyobangela ukuchama amacrystals akhekhile

 • Lawama-crystals angakwazi ukuqoqana emajoyinini akho futhi abangele ukuvuvukala okungabangela ubuhlungu obungazelele futhi obukhulu

 

IZIBONAKALISO NEZIMPAWU

*Zenzeka ngokushesha futhi ngokuvamile ebusuku*

 • Ubuhlungu obuhlanganiswe besiphakeli:Ngokuvamile ekuhlangayeleni okukhulu kwezizwa kungenzeka noma yikuphi,kungaba kunanoma nakuliphi ijoyini.

 • Izitho ezijwayelekile: indololwane,amadolo,ithende,iqakala(ankle),ihlakala kanye nobhozo

 • Ukuphikelela ukungaphatheki kahle

 • Ukubabomvu  nokuvuvuka

 • Ukwehla kokunyakaza kuyaciphiseka kwejoyini elikhubazekile

UKUPHELELISA

 • Okujwayelekile ukuvuvukala kwamalunga

 • Amatshe ezinso

INDLELA YOKUSHINTSHA IMPILO YAKHO

 • Ukwehlisa umzimba

 • Ukuzivocavoca njalo nje

 • Yehlisa  izinga lokudla okuphezulu nge-purine njenge nyama, ukudla  kwaselwandlwe kanye ne-shellfish,inyama ebomvu ,ukudla okugcwele usawoti njll.

 • Yehlisa izinga  lokuphuza kakhulu utshwala futhi kanye neziphuzo ezaneshukela.

 • Thola amaprotheni emikhiqizo yobisi enamafutha aphansi.

 • Landela indlela yokudla  okunempilo-Xoxisana nodokotela wakho.

 • Xoxisana nodokotela wakho ngokuphuza amaphilisi wokwelashwa kwesifo sokuvuvuka kwamalunga.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com