UKUTHOLA KUNZIMA UKUVUKELWA

KUYINI UKUTHOLA KUNZIMA UKUVUKELWA(ED)?

Kungukuhluleka  okungapheli ukuthola noma  ukuthuthukisa ukwakheka ngokwenelisayo ukuya ocansini.Kunomthelela omkhulu  ebudlelwaneni obusondelene,ikhwalithi yempilo nokuzethemba okuphelele kuthiwa wuphawu lwesifo senhliziyo esingaziwanga.

IZICI  ZENGOZI

 • Ukukhuluphala

 • Iminyaka  yobudala/ukukhula

 • Isifo sikashukela

 • I-Dyslipdaomia

 • Isifo se-metabolic

 • Ukubhema ugwayi

 • Ukuphuza utshwalangokwenqile

 

IMBANGELA

 • Ukubhema ngokweqile  nokusebenzisa kabi  utshwala

 • Izifo  ezingamahlalakhona  ezinjengo kuphakama komfutho wegazi ophezulu,isfo sikashukela,i-hyperlipidaema,Isifo se-artery secoronary, njll.

 • Ukuhlinzwa  okukhulu kwi-pelvic  noma izitho zokuchama

 • I-Radiotherapy kwi-Pelvic

 • Ezinye zezifo njenge  Parkinsons’s ,Isifo sohlangothi,isimila sizizwa esiphakathi,ukulimal komgogodla  noma  ezinye zezifo ,ukwehluleka kwezinso okungamahlalakhona,njll.

 • Izinkinga  zesakhiwo sobumba  njenge hypospadias ,i-micro-penis ,Isifo se-peyronie’s,njll.

 • Ukungalingalingani kwamahomoni  njenge hypogonadism,hyperprolactinemia,hyper-thyroidism,hyper-/hypercortisolism njll.

 •  Izinhlotshana ezithile zamaphilisi asetshenziselwa umfutho ophezulu wegazi,amaphilisi alwanengcindezi yasenqondweni ,ama-antipsychotic,ama-antiandrogens noma izidakamizwa zokujabulisa njenge -heroin,i-cocaine,insangu,methadone,steroide,njll.

 • Okuphathelene nokusebenza kwengqondo:okuhlobene nomlingani,ukusebenza  okuhlobene nngcindezi,ukuntuleka kokuvuvukelwa njll.

 • Ukuhlukumezeka okungabangelwa  ukulimazeka  kwenyoni,noma ukuphuka kwethambo lekhalo.

 

IZINDLELA ZOKWELASHWA

 • I-Pharmacologica

 • Umugqa wokuqala:Uhlobo lwesihlanu lwephosphodiesterase(PDE5) ama-inhibitors njenge Viagra, amamadivayisi we-vacuum erection,ukwelashwa kwe-shockwave

 • Umuqga wesibili:Izindlela zokukwelapha  ngomjovo we-intra-cavernous

 • Umuqga wesithathu:i-penile prostheses /inplants.

 • Okungezona ezokwelapha ngokwemithi

 • I-Psychotherapy

  • Ukwelulekwa

  • Ubudlelwano noma ukwelashwa   ngokwecansi

  • Ukwelashwa noma ukunakekela kwesifo esikhona njengesifo seshukela, umfutho ophezulu wegazi kanye nolawulwa kwazinhlayiyane(hormone) (njenge-testerone level). Ushintsho lwemithi yezifo ezingapheliyo uma kudingeka.

 

UKUGUQULWA KWENDLELA YOKUPHILA

 

 • Ukuzivocavoca ukuciphisa umzimba futhi kanye nokukhipha ama-endorphin emvelo

 • Gwema ukubhema futhi wehlise izinga lokuphuza utshwala njengoba kungokunye okubangelwa udlola lowesilisa.

 • Vakashela udokotela wakho njalo ukunakekela izimo zakho ezingamahlalakhona

 • Xoxisana nodokotela wakho ngezindlela zokuzinakekela ukucindezeleka kwenqondo.Thola indlela  elusizo kuwena uyigcine ukuyisebenzisa

 • Yeka ukukhathazeka ngokusebenza kocansini

 • Thola ukwelashwa kuzidakamizwa kanye nokuphuza uthswala  ngokundlulele

 • Gwema ukubuka izithombe zezocansi.

 

UNGATHUTHUKISA KANJANI INDLELA YOKUPHILA UMA KUTHOLAKALE KUNZIMA UKUVUKELWA(ED)

 • Yazi ukuxoxa ngokungabi namandla kwezocansi nomlingani wakho

 • Uma uvakashela udokotela,hamba nomlingani wakho ukukusekela,bhala  phansi izimpawu noma  ohlangabezana  nakho  phakathi kweviki,bhala phansi yonke imithi/amapilisi owaphuzayo  nanoma yini ekukhathazayo njengokucindezeleka kwenqodo noma wuluphi ushitsho,njll.

 • Thola ukwelulekwa  kokwelashwa kwenqodo  wena nomlingani wakho

 • Iya ekwelashiweni kocansi  kwakho  nomlingani wakho ukuthola ezinye izindlela zokuthandana.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com