UKUTHOLA KUNZIMA UKUVUKELWA

KUYINI UKUTHOLA KUNZIMA UKUVUKELWA(ED)?

Kungukuhluleka  okungapheli ukuthola noma  ukuthuthukisa ukwakheka ngokwenelisayo ukuya ocansini.Kunomthelela omkhulu  ebudlelwaneni obusondelene,ikhwalithi yempilo nokuzethemba okuphelele kuthiwa wuphawu lwesifo senhliziyo esingaziwanga.

IZICI  ZENGOZI

 • Ukukhuluphala

 • Iminyaka  yobudala/ukukhula

 • Isifo sikashukela

 • I-Dyslipdaomia

 • Isifo se-metabolic

 • Ukubhema ugwayi

 • Ukuphuza utshwalangokwenqile

 

IMBANGELA

 • Ukubhema ngokweqile  nokusebenzisa kabi  utshwala

 • Izifo  ezingamahlalakhona  ezinjengo kuphakama komfutho wegazi ophezulu,isfo sikashukela,i-hyperlipidaema,Isifo se-artery secoronary, njll.

 • Ukuhlinzwa  okukhulu kwi-pelvic  noma izitho zokuchama

 • I-Radiotherapy kwi-Pelvic

 • Ezinye zezifo njenge  Parkinsons’s ,Isifo sohlangothi,isimila sizizwa esiphakathi,ukulimal komgogodla  noma  ezinye zezifo ,ukwehluleka kwezinso okungamahlalakhona,njll.

 • Izinkinga  zesakhiwo sobumba  njenge hypospadias ,i-micro-penis ,Isifo se-peyronie’s,njll.

 • Ukungalingalingani kwamahomoni  njenge hypogonadism,hyperprolactinemia,hyper-thyroidism,hyper-/hypercortisolism njll.

 •  Izinhlotshana ezithile zamaphilisi asetshenziselwa umfutho ophezulu wegazi,amaphilisi alwanengcindezi yasenqondweni ,ama-antipsychotic,ama-antiandrogens noma izidakamizwa zokujabulisa njenge -heroin,i-cocaine,insangu,methadone,steroide,njll.

 • Okuphathelene nokusebenza kwengqondo:okuhlobene nomlingani,ukusebenza  okuhlobene nngcindezi,ukuntuleka kokuvuvukelwa njll.

 • Ukuhlukumezeka okungabangelwa  ukulimazeka  kwenyoni,noma ukuphuka kwethambo lekhalo.

 

IZINDLELA ZOKWELASHWA

 • I-Pharmacologica

 • Umugqa wokuqala:Uhlobo lwesihlanu lwephosphodiesterase(PDE5) ama-inhibitors njenge Viagra, amamadivayisi we-vacuum erection,ukwelashwa kwe-shockwave

 • Umuqga wesibili:Izindlela zokukwelapha  ngomjovo we-intra-cavernous

 • Umuqga wesithathu:i-penile prostheses /inplants.

 • Okungezona ezokwelapha ngokwemithi

 • I-Psychotherapy

  • Ukwelulekwa

  • Ubudlelwano noma ukwelashwa   ngokwecansi

  • Ukwelashwa noma ukunakekela kwesifo esikhona njengesifo seshukela, umfutho ophezulu wegazi kanye nolawulwa kwazinhlayiyane(hormone) (njenge-testerone level). Ushintsho lwemithi yezifo ezingapheliyo uma kudingeka.

 

UKUGUQULWA KWENDLELA YOKUPHILA

 

 • Ukuzivocavoca ukuciphisa umzimba futhi kanye nokukhipha ama-endorphin emvelo

 • Gwema ukubhema futhi wehlise izinga lokuphuza utshwala njengoba kungokunye okubangelwa udlola lowesilisa.

 • Vakashela udokotela wakho njalo ukunakekela izimo zakho ezingamahlalakhona

 • Xoxisana nodokotela wakho ngezindlela zokuzinakekela ukucindezeleka kwenqondo.Thola indlela  elusizo kuwena uyigcine ukuyisebenzisa

 • Yeka ukukhathazeka ngokusebenza kocansini

 • Thola ukwelashwa kuzidakamizwa kanye nokuphuza uthswala  ngokundlulele

 • Gwema ukubuka izithombe zezocansi.

 

UNGATHUTHUKISA KANJANI INDLELA YOKUPHILA UMA KUTHOLAKALE KUNZIMA UKUVUKELWA(ED)

 • Yazi ukuxoxa ngokungabi namandla kwezocansi nomlingani wakho

 • Uma uvakashela udokotela,hamba nomlingani wakho ukukusekela,bhala  phansi izimpawu noma  ohlangabezana  nakho  phakathi kweviki,bhala phansi yonke imithi/amapilisi owaphuzayo  nanoma yini ekukhathazayo njengokucindezeleka kwenqodo noma wuluphi ushitsho,njll.

 • Thola ukwelulekwa  kokwelashwa kwenqodo  wena nomlingani wakho

 • Iya ekwelashiweni kocansi  kwakho  nomlingani wakho ukuthola ezinye izindlela zokuthandana.