UKUNQAMUKA KOKUYA ESIKHATHINI KWABANTU BESIFAZANE

KUYINI UKUQAMUKA KOKUYA ESIKHATHINI KWABESIFAZANE?

Isikhathi esifanekisela ukuphela kwemijikelezo yokuya esikhathini.Lokhu kungemva  konyaka  wokuya  esikhathini ngaphandle  kokuya  esikhathini.

 • Ukunqamuka kokuya esikhathini ngaphambi kwesikhathi:Kulapho  owesifazane  ongaphansi kweminyaka engamashumi amane(40yrs) ubudala  engasayi  esikhathini.Ezinye zebangela zihlanganisa:

 • Ukubhema

 • Umlando womdeni

 • Isifo sokuwa (isithuthwane)

 • Ukungatholi abantwana

 • Izifo ezinomdlavuzo wobuntwana

 • Yelulekwa ngokulashwa ngemuva kokuhlinzwa.

 • Inqubo yokunqamuka kokuya esikhathi: Lesi isikhathi sokushintsha ukuya esikhathini

 • Ukuphuza ukunqamuka ukuya esikhathini:Kulapho  owesifazane enqamuka  ukuya esikhathini  ngemuva  kweminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu(55 yrs) .Ezinye zobangela  zihlanganisa:

 • Ukukhuluphala ngokwenqile

 • Ukuba nezingane ezimbili nagaphezulu

 • Amaphuzu aphezulu obuhlakani ezinganeni.

 

IZIMPAWU

 • Ukwehla kwesimo senzalo

 • Ukopha okungahambi kahle kwesibeletho

 • Ukushisa komzimba, okungase kulandelwe ukuzwela amakhaza kakhulu.

 • Ukuphazamiseka kokulala,isibonelo ukuphelelwa ubuthongo ,ukujuluka ebusuku

 • Izinguquko zezitho zangasese,isibonelo ukoma kwesitho sangasese sowesifazane  nokulahlekelwa kokuqina kwemithambo yesibeletho kanye  nepayipi lomchamo(urethra).

 • Ukuba nezifo ezijwayelekile zomchamo kanye nezimpawu zesifo esisebenza ngokwenqile njengokuhlala uyochama,ukuba namaconsi omchamo uphume ngenkathi uhleka noma uthimula noma ukhwehlela,njll.

 • Ikhanda elibuhlungu

 • Ukushintshana kwemilobo futhi kungahle kube nezimpawu zokukhathazeka   nokudangala

 • Ukungabi nesifiso kangako sokuya ocansini ngenxa yokungakhululeki noma yezinhlungu.

 • Amathambo angalahlekelwa ukubala kwawo futhi ngaleyo ndlela andise ingozi yokuqhekeka(ukuphuka)

 • Isisindo   senzuzo kanye nokwabiwa kabusha kwamafutha ngenxa yokunciphisa umzimba

 • Amehlo angoma aqaleke futhi ahlohlonye athuthukise izinhlungu eziningi

 • Ukulahleka noma ukuncipha kwezinwele

 • Kwangathi sizwa izinhlungu ezihlangene.

 

UKUPHELELISA

 • Ukudleka kwamathambo ngenxa yokuwohloka ekuxineni kwamathambo okwandisa   ubungozi bokuqhekeka (ukuphuka)

 • Ukuhluleka ukubamba umchamo njengoba kukhona ukulahleka  kobuchopho besitho sangasese sowesifazane nepayipi lomchamo(urethra) ngakho-ke umuntu uzoba nesifo esijwayelekile,esingazelelwe futhi esinamandla sokuchama esilandelwa ukulahlekelwa  ngumchamo.

 • Ukukhuluphala njengoba kobanela ukuba isimo somzimba sokugaya ukudla sitotobe.

 • Ukwanda kwengosi yesifo senhliziyo ngenxa yokwehla kwe-estrogen.

 • Ukunqamuka kokuya esikhathini kwandisa ukuba senqcupheni yokuhlaselwa Isifo senhliziyo.

 

INDLELA YOKUGUQULWA KANCANE UHLELO LOKUPHILA

 • Inzwa yokubhema ingandisa ukuba sengcupheni yokuhlaselwa Isifo senhliziyo noma kungabangela ukushisa kakhulu komzimba okulandelwa ukuzwela amakhaza kakhulu.

 • Ukuvivinya umzimba nakho kuyasiza kakhulu ukuphakamisa imizwa kanye nokwehla   kwesisindo.

 • Ukugwema utshwala okungase kubangele ukushisa   komzimba.

 • Ukudla okunempilo: Yehlisa ukudla okunganamsoco,yehlisa  ukudla okunezipayisi,yehlisa ukudla enemikhiqizo yezilwane  futhi yokudlela noma imikhiqizo yezilwane ethengiwe esitolo equkethe ama-steroids  hormones  njengoba angahle abangele  ukushisa  komzimba /ukuvutha okukhulu

 • Ukuvakashela njalo kodokotela ukubheka umfutho wegazi ophezulu,amazinga evitamin D,futhi avivinye ukuqina kwethambo lakho njalo(njalo eminyakeni emibili)

 • Khuluma nodokotela wakho   mayelana   nokwelashwa   kwezinhlayiyane (hormones)

 • Gqoka ngezindlalelo   ukugwema ukushisa esikhunjeni futhi ugweme   ama-jumper nesikhafu.

 • Gcina ekhaya lakho lipholile ngokuba   nefan noma i-aircon,beka  iphakethe  phansi   komcamelo elibandayo  uma  ulala,phuza  iziphuzo ezibandayo njll.

 • Izindlela zokwelapha  ezinjengo-kuyoga,ukuphathwa kwegqondo yokuzicabangela,ukuphefumula  ngendlela ethile,ukuba  namasu  okuphumula  angathuthukisa isimo sokulala ,ihlala kahle kanye nezimpawu zevasomotor.

 • Xoxisana nodokotela wakho ngokuphuza amaphilisi ekhalisiyamu. (Calsium)

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com