top of page

UKUNQAMUKA KOKUYA ESIKHATHINI KWABANTU BESIFAZANE

KUYINI UKUQAMUKA KOKUYA ESIKHATHINI KWABESIFAZANE?

Isikhathi esifanekisela ukuphela kwemijikelezo yokuya esikhathini.Lokhu kungemva  konyaka  wokuya  esikhathini ngaphandle  kokuya  esikhathini.

 • Ukunqamuka kokuya esikhathini ngaphambi kwesikhathi:Kulapho  owesifazane  ongaphansi kweminyaka engamashumi amane(40yrs) ubudala  engasayi  esikhathini.Ezinye zebangela zihlanganisa:

 • Ukubhema

 • Umlando womdeni

 • Isifo sokuwa (isithuthwane)

 • Ukungatholi abantwana

 • Izifo ezinomdlavuzo wobuntwana

 • Yelulekwa ngokulashwa ngemuva kokuhlinzwa.

 • Inqubo yokunqamuka kokuya esikhathi: Lesi isikhathi sokushintsha ukuya esikhathini

 • Ukuphuza ukunqamuka ukuya esikhathini:Kulapho  owesifazane enqamuka  ukuya esikhathini  ngemuva  kweminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu(55 yrs) .Ezinye zobangela  zihlanganisa:

 • Ukukhuluphala ngokwenqile

 • Ukuba nezingane ezimbili nagaphezulu

 • Amaphuzu aphezulu obuhlakani ezinganeni.

 

IZIMPAWU

 • Ukwehla kwesimo senzalo

 • Ukopha okungahambi kahle kwesibeletho

 • Ukushisa komzimba, okungase kulandelwe ukuzwela amakhaza kakhulu.

 • Ukuphazamiseka kokulala,isibonelo ukuphelelwa ubuthongo ,ukujuluka ebusuku

 • Izinguquko zezitho zangasese,isibonelo ukoma kwesitho sangasese sowesifazane  nokulahlekelwa kokuqina kwemithambo yesibeletho kanye  nepayipi lomchamo(urethra).

 • Ukuba nezifo ezijwayelekile zomchamo kanye nezimpawu zesifo esisebenza ngokwenqile njengokuhlala uyochama,ukuba namaconsi omchamo uphume ngenkathi uhleka noma uthimula noma ukhwehlela,njll.

 • Ikhanda elibuhlungu

 • Ukushintshana kwemilobo futhi kungahle kube nezimpawu zokukhathazeka   nokudangala

 • Ukungabi nesifiso kangako sokuya ocansini ngenxa yokungakhululeki noma yezinhlungu.

 • Amathambo angalahlekelwa ukubala kwawo futhi ngaleyo ndlela andise ingozi yokuqhekeka(ukuphuka)

 • Isisindo   senzuzo kanye nokwabiwa kabusha kwamafutha ngenxa yokunciphisa umzimba

 • Amehlo angoma aqaleke futhi ahlohlonye athuthukise izinhlungu eziningi

 • Ukulahleka noma ukuncipha kwezinwele

 • Kwangathi sizwa izinhlungu ezihlangene.

 

UKUPHELELISA

 • Ukudleka kwamathambo ngenxa yokuwohloka ekuxineni kwamathambo okwandisa   ubungozi bokuqhekeka (ukuphuka)

 • Ukuhluleka ukubamba umchamo njengoba kukhona ukulahleka  kobuchopho besitho sangasese sowesifazane nepayipi lomchamo(urethra) ngakho-ke umuntu uzoba nesifo esijwayelekile,esingazelelwe futhi esinamandla sokuchama esilandelwa ukulahlekelwa  ngumchamo.

 • Ukukhuluphala njengoba kobanela ukuba isimo somzimba sokugaya ukudla sitotobe.

 • Ukwanda kwengosi yesifo senhliziyo ngenxa yokwehla kwe-estrogen.

 • Ukunqamuka kokuya esikhathini kwandisa ukuba senqcupheni yokuhlaselwa Isifo senhliziyo.

 

INDLELA YOKUGUQULWA KANCANE UHLELO LOKUPHILA

 • Inzwa yokubhema ingandisa ukuba sengcupheni yokuhlaselwa Isifo senhliziyo noma kungabangela ukushisa kakhulu komzimba okulandelwa ukuzwela amakhaza kakhulu.

 • Ukuvivinya umzimba nakho kuyasiza kakhulu ukuphakamisa imizwa kanye nokwehla   kwesisindo.

 • Ukugwema utshwala okungase kubangele ukushisa   komzimba.

 • Ukudla okunempilo: Yehlisa ukudla okunganamsoco,yehlisa  ukudla okunezipayisi,yehlisa ukudla enemikhiqizo yezilwane  futhi yokudlela noma imikhiqizo yezilwane ethengiwe esitolo equkethe ama-steroids  hormones  njengoba angahle abangele  ukushisa  komzimba /ukuvutha okukhulu

 • Ukuvakashela njalo kodokotela ukubheka umfutho wegazi ophezulu,amazinga evitamin D,futhi avivinye ukuqina kwethambo lakho njalo(njalo eminyakeni emibili)

 • Khuluma nodokotela wakho   mayelana   nokwelashwa   kwezinhlayiyane (hormones)

 • Gqoka ngezindlalelo   ukugwema ukushisa esikhunjeni futhi ugweme   ama-jumper nesikhafu.

 • Gcina ekhaya lakho lipholile ngokuba   nefan noma i-aircon,beka  iphakethe  phansi   komcamelo elibandayo  uma  ulala,phuza  iziphuzo ezibandayo njll.

 • Izindlela zokwelapha  ezinjengo-kuyoga,ukuphathwa kwegqondo yokuzicabangela,ukuphefumula  ngendlela ethile,ukuba  namasu  okuphumula  angathuthukisa isimo sokulala ,ihlala kahle kanye nezimpawu zevasomotor.

 • Xoxisana nodokotela wakho ngokuphuza amaphilisi ekhalisiyamu. (Calsium)

bottom of page