ISIFO SAMALUNGA

SIYINI ISIFO SAMALUNGA?

Ubuhlungu phakathi noma ngaphandle kwelunga .Kungenxa yokuvuvukala okuhlangene  okubangela ubuhlungu  ekuthinteni nasekuhambeni,ukuvuvukala nokubabomvu.Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezifo zamalunga njenge-oesteoarthritis,rhemahoid arthritis,gout,njll.

IZICI ZEZINGOZI

 • Umzimba omkhulu ngokwenqile:Yilokhu okubeka ubunzima emalungwini ikakhulukazi isisindo esithwala izitho esinjengamadolo,izinyonga zokhalo,nezinhlanganisela zomlenze

 • Ukulimala kwangaphambilini  kwamalunga:Lokhu kungenziwa kusuka kwimijovo noma ukuchachamba okwenza buthakathaka amalungu akho bese kungabangele isifo samalungu.

 • Ubulili:Izinhlobo zesifo zamalungu zijwayeleke  kakhulu kwabesifazane kepha abesilisa baphathwe Isifo sokuvuvuka kwezinyawo (gout)uma banalolu hlobo lwesifo samathambo

 • Ubudala:Ukukhula kuholela ekubeni senkingeni ngoba isimo soqwanga sehla ngokukhula.

 • Umlando emndenini:Izakhi zofuzo ezinabile emdenini kungenza ubenamandla okubhekana nezimo ezingokwemvelo ezibangelwa Isifo samalunga.

 • Ukubonakala komlando wokubhema: Eyodwa noma ngaphezulu amaphakethe ngosuku ngosuku olungaphezu kweminyaka emithathu. Ukubhema kungabuye kwandise lesi sifo

UKUPHELELISA

 • Isimo sokugobeka  noma ukuguqulwa kwamalungu singabangela:

       - Ubulukhuni  ukwenza umsebenzi  wansuku zonke njengoba ungase uzwe ubuhlungu  obuningi obuhambisa amalungu akho.

       - Kunzima ukuhamba noma ukuhlala ngokuqondile.

 • Kungaba nokuphuka kwamathambo ngenxa  yokulimala okuqubekayo noma ubunzima besisindo

 • Kuya ngokuthi uhlobo luni lwesifo samalungu onaso okungabangela Izinkinga sesifo senhliziyo nesamaphaphu. Lokhu kuvame  kwi-rheumatoid arthritis.

INDLELA YOKUGUQULA UKUPHILA

 • Ukuzivocavoca:Izikhathi ezintathu kuya kwezinhlanu ngesonto okungenani imizuzu engama-30.Lokhu kuhlanganisa ukuhamba noma i-yoga njll.

 • Ukunciphisa isisindo somzimba

 • Gwema utshwala

 • Yiba nokudla okunempilo:Ukudla okunye kungathuthukisa Isifo samalungu kanti kokunye ungazuza .Khuluma nodokotela wakho ngezinhlobo zokudla okumele uzindle kuye ngohlobo lwesifo samalungu onaso.

 • Inzwa yokubhema

 • Uma unenkinga ngobuhlungu noma ukwenza imisebenzi yonsuku zonke khulumisana nodokotela wakho mayelana ne-physiotherapy kanye noma ne-occupational therapy.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com