top of page

ISIFO SAMALUNGA

SIYINI ISIFO SAMALUNGA?

Ubuhlungu phakathi noma ngaphandle kwelunga .Kungenxa yokuvuvukala okuhlangene  okubangela ubuhlungu  ekuthinteni nasekuhambeni,ukuvuvukala nokubabomvu.Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezifo zamalunga njenge-oesteoarthritis,rhemahoid arthritis,gout,njll.

IZICI ZEZINGOZI

 • Umzimba omkhulu ngokwenqile:Yilokhu okubeka ubunzima emalungwini ikakhulukazi isisindo esithwala izitho esinjengamadolo,izinyonga zokhalo,nezinhlanganisela zomlenze

 • Ukulimala kwangaphambilini  kwamalunga:Lokhu kungenziwa kusuka kwimijovo noma ukuchachamba okwenza buthakathaka amalungu akho bese kungabangele isifo samalungu.

 • Ubulili:Izinhlobo zesifo zamalungu zijwayeleke  kakhulu kwabesifazane kepha abesilisa baphathwe Isifo sokuvuvuka kwezinyawo (gout)uma banalolu hlobo lwesifo samathambo

 • Ubudala:Ukukhula kuholela ekubeni senkingeni ngoba isimo soqwanga sehla ngokukhula.

 • Umlando emndenini:Izakhi zofuzo ezinabile emdenini kungenza ubenamandla okubhekana nezimo ezingokwemvelo ezibangelwa Isifo samalunga.

 • Ukubonakala komlando wokubhema: Eyodwa noma ngaphezulu amaphakethe ngosuku ngosuku olungaphezu kweminyaka emithathu. Ukubhema kungabuye kwandise lesi sifo

UKUPHELELISA

 • Isimo sokugobeka  noma ukuguqulwa kwamalungu singabangela:

       - Ubulukhuni  ukwenza umsebenzi  wansuku zonke njengoba ungase uzwe ubuhlungu  obuningi obuhambisa amalungu akho.

       - Kunzima ukuhamba noma ukuhlala ngokuqondile.

 • Kungaba nokuphuka kwamathambo ngenxa  yokulimala okuqubekayo noma ubunzima besisindo

 • Kuya ngokuthi uhlobo luni lwesifo samalungu onaso okungabangela Izinkinga sesifo senhliziyo nesamaphaphu. Lokhu kuvame  kwi-rheumatoid arthritis.

INDLELA YOKUGUQULA UKUPHILA

 • Ukuzivocavoca:Izikhathi ezintathu kuya kwezinhlanu ngesonto okungenani imizuzu engama-30.Lokhu kuhlanganisa ukuhamba noma i-yoga njll.

 • Ukunciphisa isisindo somzimba

 • Gwema utshwala

 • Yiba nokudla okunempilo:Ukudla okunye kungathuthukisa Isifo samalungu kanti kokunye ungazuza .Khuluma nodokotela wakho ngezinhlobo zokudla okumele uzindle kuye ngohlobo lwesifo samalungu onaso.

 • Inzwa yokubhema

 • Uma unenkinga ngobuhlungu noma ukwenza imisebenzi yonsuku zonke khulumisana nodokotela wakho mayelana ne-physiotherapy kanye noma ne-occupational therapy.

bottom of page