ISIFO SENHLIZIYO

Isifo senhliziyongokuvamile sibhekisela esimweni esihilela inhliziyo nemithambo yegazi jengokulandelayo: umfutho wegazi ophezulu,Isifo se-artery coronary, icardiomyopathy, ukuhluleka kwenhliziyo,iangina,ivaluvi yenhliziyo,iarrhythmia,iarteriosclerosis,kanye nezinye futhi.

 • Umfutho wegazi ophezulu:Amandla noma ukungcindezeka kwegazi  ondongeni yemithamu yegazi,okuthiwa futhi ama arteries.

 • Isifo secoronary artery: Isiqa sewaxy esibizwa ngokuthi plaque yakha ngaphakathi kwemithambo yecoronary(imishanguzo ehambisa ioksijeni yegazi emzimbeni)owaziwa ngokuthi iatherosclerosis.

 • Ichadiomyopathy :Isifo esingalapheki sezinhlanzi zenhliziyo(imyocadium) lapho imisipha ikhuliswa ngendlela engavamile ,igxilile noma inzima.Umfutho wenhliziyo obebuthakathaka ulahlekelwa ukupompa igazi ngokuphumelelayo okwenza kube nokungashayi okuxamile kwenhliziyo futhi kungenzeka  ngisho ukuhluleka kwenhliziyo.

 • Ukuhluleka kwenhliziyo:Isimo lapho inhliziyo ingapompi igazi emzimbeni ngokufanele ,okusho ukuthi igazi alokwazi ukunikela ioksijini kanye ngokudla okwanele emzimbeni ngokusebenza okufaneleyo futhi kungahle kubangele:

         - ukuzizwa ukhathala noma udangele

         - ukungakwazi ukuqeda imikhiqizo yokudoba ngendlela efanele>okungakuholela ekwakheni ukutshezi emaphashini kanye nezinye                       izingxenye zomzimba ezifana nemilenze nesisu.

         - ukuhluleka  kwenhliziyo ngoba une(noma waba) nesimo sezokwelapha esithinta inhliziyo.

 • I-angina pectoris:Ubuhlungu besifuba noma ngokunganaki (ukucindezeleka) lapho imisipha yenhliziyo  ayitholi igazi elilingene njengoba kudingeka ngoba umthambo owodwa noma ngaphezulu  wenhliziyo isincane/inciphile noma ivimbekile.Futhi ibizwa ngokuthi I -ischemia.

 • Atherosclerosis:Ukwakhekha kwesiqi samafutha  ngaphakathi kwemithambo yegazi.iatherosclerosis ivame ukubizwa ngokuthi iarteriosclerosis ngegama elivamile okuwukuqina kobuchopho noma (ukulahlekelwa ukuqina).

            ***Ukuhlaselwa kwenhliziyo kwenzeka lapho igazilidala ihluli emthini ebangela ukuvinjelwa okuphelele,leyo ngxenyeyesisu senhliziyo                    kunqatshelwe ukunikezwa kwegazi kuqala ukufa .

 • Isifo sevaluva yenhliziyo:Kuthintha indlela amavaluva asebenza ngayo ukulawula ukugeleza kwegazi ekungeneni nekuphumeni enhliziyweni

 • Iarrhythmia (eyaziwa nangokuthi  idysrhythmia) noma yisiphi isiqgi esingajwayelekile/esivamile senhliziyo, kungaba kancane, ngokushesha kakhulu.Iarrhythmias ephansi(izinsimbi ezingaphansi kwezingu 60 ngomzuzu)kuthiwa yibradycardia.

IZIMPAWU ZOKUHLASELWA KWESIFO SENHLIZIYO   

 • Ukucinana kwesifubeni: ubuhlungu obunzima noma ubunzima phakathi, kwesifuba   obusabalela esandleni sobunxele, emqaleni,emhlane esiswini noma emihlathini.

 • Ukuphelelwa umoya

 • Ukujuluka okundlulele

 • Isiyaluyalu noma ukuzwa sengathi  ungahlanza

 • Ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile

 • Ukuvuvukala kwezinyawo

 • Izibonakaliso kanye nezimpawu zokwehlisa noma ukungabekezelelani nokuzivocavoca .

 • Izimpawu  zivame ukulethwa ukukhwishiza zenze ngcono  ukuphumula.

 • Ubuhlungu esiswini ngasese, ehlombe noma emhlane.

 • Ukucinana esifubeni okungazinzile olunye uphawu olwenzeka uma uphumulile,livuse isiguli silele bese siphuze ukulala futhi.

 • Ukukhathala okukhulu nobuthakathaka noma

 • Ushintsho ekwenzeni inhlelo zemisebenzi yangemihlanjengokuhamba,ukugibela izinyathelo(steps),noma ukusebenza imisebenzi yasekhaya.

UKUPHELELISWA KWESIFO SENHLIZIYO

 • Ukuhluleka kwenhliziyo

 • Isifo senhliziyo

 • Isifo sokufa kohlangothi

 • I aneurysm

 • Isifo se-artery yomzila

 • Ukufa kwenhliziyo  kungalindelekanga.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com