top of page

ISIFO SENHLIZIYO

Isifo senhliziyongokuvamile sibhekisela esimweni esihilela inhliziyo nemithambo yegazi jengokulandelayo: umfutho wegazi ophezulu,Isifo se-artery coronary, icardiomyopathy, ukuhluleka kwenhliziyo,iangina,ivaluvi yenhliziyo,iarrhythmia,iarteriosclerosis,kanye nezinye futhi.

 • Umfutho wegazi ophezulu:Amandla noma ukungcindezeka kwegazi  ondongeni yemithamu yegazi,okuthiwa futhi ama arteries.

 • Isifo secoronary artery: Isiqa sewaxy esibizwa ngokuthi plaque yakha ngaphakathi kwemithambo yecoronary(imishanguzo ehambisa ioksijeni yegazi emzimbeni)owaziwa ngokuthi iatherosclerosis.

 • Ichadiomyopathy :Isifo esingalapheki sezinhlanzi zenhliziyo(imyocadium) lapho imisipha ikhuliswa ngendlela engavamile ,igxilile noma inzima.Umfutho wenhliziyo obebuthakathaka ulahlekelwa ukupompa igazi ngokuphumelelayo okwenza kube nokungashayi okuxamile kwenhliziyo futhi kungenzeka  ngisho ukuhluleka kwenhliziyo.

 • Ukuhluleka kwenhliziyo:Isimo lapho inhliziyo ingapompi igazi emzimbeni ngokufanele ,okusho ukuthi igazi alokwazi ukunikela ioksijini kanye ngokudla okwanele emzimbeni ngokusebenza okufaneleyo futhi kungahle kubangele:

         - ukuzizwa ukhathala noma udangele

         - ukungakwazi ukuqeda imikhiqizo yokudoba ngendlela efanele>okungakuholela ekwakheni ukutshezi emaphashini kanye nezinye                       izingxenye zomzimba ezifana nemilenze nesisu.

         - ukuhluleka  kwenhliziyo ngoba une(noma waba) nesimo sezokwelapha esithinta inhliziyo.

 • I-angina pectoris:Ubuhlungu besifuba noma ngokunganaki (ukucindezeleka) lapho imisipha yenhliziyo  ayitholi igazi elilingene njengoba kudingeka ngoba umthambo owodwa noma ngaphezulu  wenhliziyo isincane/inciphile noma ivimbekile.Futhi ibizwa ngokuthi I -ischemia.

 • Atherosclerosis:Ukwakhekha kwesiqi samafutha  ngaphakathi kwemithambo yegazi.iatherosclerosis ivame ukubizwa ngokuthi iarteriosclerosis ngegama elivamile okuwukuqina kobuchopho noma (ukulahlekelwa ukuqina).

            ***Ukuhlaselwa kwenhliziyo kwenzeka lapho igazilidala ihluli emthini ebangela ukuvinjelwa okuphelele,leyo ngxenyeyesisu senhliziyo                    kunqatshelwe ukunikezwa kwegazi kuqala ukufa .

 • Isifo sevaluva yenhliziyo:Kuthintha indlela amavaluva asebenza ngayo ukulawula ukugeleza kwegazi ekungeneni nekuphumeni enhliziyweni

 • Iarrhythmia (eyaziwa nangokuthi  idysrhythmia) noma yisiphi isiqgi esingajwayelekile/esivamile senhliziyo, kungaba kancane, ngokushesha kakhulu.Iarrhythmias ephansi(izinsimbi ezingaphansi kwezingu 60 ngomzuzu)kuthiwa yibradycardia.

IZIMPAWU ZOKUHLASELWA KWESIFO SENHLIZIYO   

 • Ukucinana kwesifubeni: ubuhlungu obunzima noma ubunzima phakathi, kwesifuba   obusabalela esandleni sobunxele, emqaleni,emhlane esiswini noma emihlathini.

 • Ukuphelelwa umoya

 • Ukujuluka okundlulele

 • Isiyaluyalu noma ukuzwa sengathi  ungahlanza

 • Ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile

 • Ukuvuvukala kwezinyawo

 • Izibonakaliso kanye nezimpawu zokwehlisa noma ukungabekezelelani nokuzivocavoca .

 • Izimpawu  zivame ukulethwa ukukhwishiza zenze ngcono  ukuphumula.

 • Ubuhlungu esiswini ngasese, ehlombe noma emhlane.

 • Ukucinana esifubeni okungazinzile olunye uphawu olwenzeka uma uphumulile,livuse isiguli silele bese siphuze ukulala futhi.

 • Ukukhathala okukhulu nobuthakathaka noma

 • Ushintsho ekwenzeni inhlelo zemisebenzi yangemihlanjengokuhamba,ukugibela izinyathelo(steps),noma ukusebenza imisebenzi yasekhaya.

UKUPHELELISWA KWESIFO SENHLIZIYO

 • Ukuhluleka kwenhliziyo

 • Isifo senhliziyo

 • Isifo sokufa kohlangothi

 • I aneurysm

 • Isifo se-artery yomzila

 • Ukufa kwenhliziyo  kungalindelekanga.

bottom of page