top of page

UKUBEKA ENDAWENI I-HORMONI KWEZOKULAPHA

IYINI I-HRT?

Ukwelashwa kwezinhlayiyana (Hormone) okungemithi esetshenziselwa ukufaka esikhundleni sezinhlayiyana(hormone) abesifazane (i-estrogen ne-progesterone) aphelelwa emzimbeni futhi awasakhiqizwa ngumzimba kwabesifazane ngemuva kokunqamuka kwenkathi yokuya  esikhathini.

I-HRT ngokuvamile kufanele iqalwe eminyakeni emibili  kuya kwemithathu kwabesifazane ngemuva kokunqamuka kwenkathi yokuya esikhathini kwabesifazane

I-HRT ingaba ukhilimu noma ama-gel,izindandatho zesitho zangasese sowesifazane,izibhebhe(tablets) kanye nama-patches abekwa phezu kesikhumba somzimba.

IZIMPAWU ZE-HRT

 • Ukwelashwa ukunqamuka kwenkathi yokuya esikhathini.

 • Ukuvimbela Isifo sokuchachamba kwamathambo kwabesifazane abesekhulile  (iminyaka engama>55) nokuncipha   kwamathambo kwabesifazane  abanqamuka esikhathini ngaphambi kwesikhathi(<40 ngaphansi  ngeminyaka)

 • Izimpawu ezikhombisa i-urogenital atrophy.

UKUPHIKISANA

 • Umlando we-thromboembolism

 • Thrombophilia

 • Umlando wesifo senhliziyo esingumahlalakhona noma kohlangothi

 • Okwamanje  noma umlando webele,i-endometrial noma ezinye izinhlobo zomdlavuza  oxhomekeke ku-estrogen

 • Isifo sesibindi

 • Ukopha okungalandelangwa okungapheli kokuchama kwegazi

 • Umfutho wegazi ophezulu ongalashwa

 • I-Porphyria

 • I-migraine enzima

INKINGA

 • Isifo senhliziyo

 • Ukufa kohlangothi

 • Ama-clots egazi

 • Umdlavuzi webele

IMIPHUMELA EBONAKALAYO YE -HRT

 • Ububele besifuba

 • Ukuphuma kwegazi

 • Ukuqhakaza

 • Isicanucanu

IZINGUQUKO ZOKUSHINTSA INDLELA YOKUPHILA UMA UKU-HRT

 • Umuzwa wokubhema

 • Indlela yokuphila enempilo okufanele ibandakanye nokudla okunempilo,ukulawula ukucindezelwa nezimo ezingamahlalakhona ungaba nazo njenge-cholesterol

 • Nciphisa ukuphuza utshwala

 • Ukuqoka izingubo ezigexayo

bottom of page