Chronic Patients and the Corona Virus 

Evidence suggests that Corona affects the elderly and infirm the most, and that chronic disease contributes to the risk profile of these patients.

 

This is according to the U.S. Center for Disease Control. Click here to read the article. 

 

Based on early information out of China, where COVID-19 first started, it is clear that some people are at higher risk of getting very sick from this illness.¹

 

This includes:

  • Older adults¹

  • and people who have serious chronic medical conditions like:¹

    • Heart disease,¹

    • Diabetes and¹

    • Lung diseases.¹

 

If you are at higher risk for serious illness from COVID-19 because of your age or because you have chronic health conditions, it is especially important for you to take your chronic medication to ensure good overall health, and by doing so - to reduce your risks for complications from the disease.

 

Remember to visit your health care provider.

  

References:

  1. Centre for disease control and Prevention. CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com