ISIFO SAMATHAMBO

Kulapho ukwakhekha kwethambo kwehla ezingeni (ithambo libebuthakathaka futhi libebuhlungu).

Amathambo ababuthakathaka futhi abebuhlungu kangangoba angcina kubanezinkinga ezingajwayelekile noma ukuwa.

Iguli ezinesifo samathambo zisengozini enkulu yokuphuka kwamathambo ikakhulu inqulu(Hip),umgogodla kanye nesihlakala(wrist).

IZIMPAWU ZESIFO SAMATHAMBO

 • Ubuhlungu bomhlane

 • Ukulahlekelwa ukuphakama ngokuhamba kwesikhathi

 • Isimo sokugobeka

 • Ukuphuka kwathambo okwenzeka kalula kungamelekanga.

UKUXILONGWA KWESIFO

 • Ukuhlolwa isibalo samaminerali esisethanjeni - (BMD) ukuqinisekisa ukubakhona kwesifo samathambo esigulini.

 • Ukuhlolwa kwe-BMD kuphephile futhi akubuhlungu

 • Lilinganisa ubukhulu bamathambo

Ukuhlolwa kwe-BMD kuzosiza ukutholwa kwesibalo sobuncane benani lethambo lisesesigabeni sokuqala okosiza ukuphephisa enkingeni yokuphuka esikhathini esizayo nokuthola ukuthi izinga lokulahleka kwamathambo losiza nodokotela wakho ekukukhetheleni ukwelashwa okufanele.

UKUPHELELISWA KWESIFO

 • Ukuphuka kwamathambo,ikakhulukazi umgogodla noma inqulu(Hip) yinkinga enkulu kakhulu yesifo samathambo.

 • Ukuphuka kwenqulu ngokuvamile kubangelwa ukuwa futhi kungabangela ukukhubazeka.

 • Ukulawula Isifo sakho          

 • Imithi yesifo samathambo ingaciphisa ukuphuka kwamathambo.

 • Gqugquzela impilo engcono yamathambo ngokusebenzisa ukudla okunomsoco wekalsiyamu amasaplimente ukuzivocavoca kanye nemithi enqunyiwe.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com