top of page

ISIFO SOBUHLUNGU OBUNGAPHELIYO

 • Isifo sobuhlungu obungapheliyo ubuhlungu obudlula isikhathi sokuphulukiswa.

 

 • Ubuhlungu obuhla isikhathi eside esingaba ngaphezulu kwezinyanga eziyisithupha, Isiguli siyozizwa singakhululekile ngaso sonke isikhathi, Ubuhlungu bungaba mnene, nzima futhi abukashi noma abuhambi.

 

 • Ubuhlungu obungapheli buphikelela ngokuhamba kwesikhathi  futhi kaningi

 

 • kuphikisana nokwelashwa.Ubuhlungu buchazwa njengokudubula,ukushisa,ukukhala noma ugesi.

IMBANGELA YESIFO SOBUHLUNGU OBUNGAPHELIYO

 • Izimbangela  zesifo sobuhlungu obungapheli zingase zibe  ngenxa yengozi yangaphimbili

 • Ukulimala

 • Ukugula

 • Ukuguga ngokuvamile

 • Umonakalo  wezinzwa.

 • Akukho ukuhlolwa okungalinganisa noku nokuthola ubuhlungu ngokunemba umgomo ukuhlinzeka ngokukhululeka kwesibonakaliso

 • Imithi yithuluzi lokusiza ubuhlungu obukhulu kunako konke.Ukuthatha imithi yakho nsuku zonke njengoba kunquywe udokotela wakho yindlela yokwelapha ubuhlungu engcono kunazo zonke,ngoba kuzokuqinisekisa ukuphumula okuqhubekayo.Phuza imithi yakho ngaso sonke isikhathi, phuza imithi yakho ngengilazi eligcwele lamanzi,njengoba lokhu  kusiza ukusabalalisa imithi ukuze ifiyelele  ezindaweni ezibuhlungu.

bottom of page