KOKWANA HLOKO YA HIV

HIV KE ENG?

Ke kokwanahloko e bolayang masole a mmele

Masole a mmele ha a feletswe ke matla o ba le lefu la AIDS kapa Phamokate.

O ETSA JWANG HORE O HLAHLOBE

Etela kliniki kapa Sepetlele mooki kapa Ngaka o tla hula mali.

Ha o nahana hore mohlomong o tshwaeditswe ho ka honka sebaka sa digwedi tse 3-12 hore kokwana e ihlahise

E TSHWAETSA JWANG?

 • Thobalano e sa sireletsehang

 • Ho fetiswa ho tswa ho mme ho ya ngwaneng ka nako ya boimana, a leng mahlabeng a ho beleha kapa a nyantsha

 • Tsebediso ya dithethefatse tse hlajwang ka enjekshene

 • Dikotsi tse bakwang ke dinalete

 • Dihlahiswa tsa madi a tshwaeditsweng ke HIV

MATSHWAO A LEFU LA HIV

 •  Feberu

 •  Metso o bohloko

 •  Mesifa e bohloko

 •  Go ruruha ha di tshwelesa

 •  Masole a mmele a disele tsa T4 a fellwa ke matla

TAOLO YA LEFU LA PHAMOKATE

 • Bona Ngaka, o khone ho thola meriana.

 • Eja dijo tse lekanyeditsweng hantle

 • O se ke wa tsuba kapa wa nwa jwala

 • Ikwetlise mme o phomole

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com