MAHLABA A SA FOLENG

  • Ke bohloko  bo sa foleng ,ke bohloko boo fetisang  nako e sa lebelloang ea pholiso.

  • Bohloko ba ho qetela bo ka nka nako e telele ho feta dikhoeli tse tṧeletseng,le mokuli o tla ikutloa a sa phutoloha.

  • Bohloko bo ka ba bo bonolo le bo bobe 'me bo se ke ba fela.

  • Bohloko bo sa foleng  bo phehella ka nako me hangata bo hanyetsa meriana.Bohloko bo hlalosoa  e le: ho thunngoa

         -ho chesa

         -ho tukang kapa bomotlakase.

SESOSA SA BOHLOKO BO SA FOLENG

  • Sesosa sa bohloko bo sa foleng e ka na e aba ke lebaka la ho tsieleha le ho lematsoa, hu kula ,botsofali bo tloaelehileng kapa tsoaetso ea methapo.

  • Ha ho teko  e ka lekanyang le ho fumana bohloko ka ho nepahala.Sepheo ke ho fana  ka phomolo ea matsoao,ho fokotsa  bohloko le ho ntlafatsa bo mosebetsi. Mahlaba a sa foleng a na pheko, empa a ka laoloa.

  • Meriana ke sesebelisoa sa liphallelo tse matla ka ho fetisisa bakeng sa bohloko,hobane  a tla etsa bonnete bah ore phomolo e tsoela pele.Noa meriana ea hau kamehla ka khalase yametsi,kaha sena se thusa ho abela meriana ho fihla libakeng  tsa bohloko.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com