top of page

MAHLABA A SA FOLENG

  • Ke bohloko  bo sa foleng ,ke bohloko boo fetisang  nako e sa lebelloang ea pholiso.

  • Bohloko ba ho qetela bo ka nka nako e telele ho feta dikhoeli tse tṧeletseng,le mokuli o tla ikutloa a sa phutoloha.

  • Bohloko bo ka ba bo bonolo le bo bobe 'me bo se ke ba fela.

  • Bohloko bo sa foleng  bo phehella ka nako me hangata bo hanyetsa meriana.Bohloko bo hlalosoa  e le: ho thunngoa

         -ho chesa

         -ho tukang kapa bomotlakase.

SESOSA SA BOHLOKO BO SA FOLENG

  • Sesosa sa bohloko bo sa foleng e ka na e aba ke lebaka la ho tsieleha le ho lematsoa, hu kula ,botsofali bo tloaelehileng kapa tsoaetso ea methapo.

  • Ha ho teko  e ka lekanyang le ho fumana bohloko ka ho nepahala.Sepheo ke ho fana  ka phomolo ea matsoao,ho fokotsa  bohloko le ho ntlafatsa bo mosebetsi. Mahlaba a sa foleng a na pheko, empa a ka laoloa.

  • Meriana ke sesebelisoa sa liphallelo tse matla ka ho fetisisa bakeng sa bohloko,hobane  a tla etsa bonnete bah ore phomolo e tsoela pele.Noa meriana ea hau kamehla ka khalase yametsi,kaha sena se thusa ho abela meriana ho fihla libakeng  tsa bohloko.

bottom of page