top of page

KHOLESTEROLE

BOLWETSE JWA KHOLESTEROLE KE ENG?

Bolwetse jwa kholesterole ke mafura a a elelago le madi ka gare go ditshika tsa mmele goya bo bokong.

 • Boboko ke serwe se se tletseng ka kholesterole gona le tse dingwe dirwe.

 • Kholesterole e thusa di-hormone le di-bitamine tsa mmele go sila dijo.

 • kholesterole ga e kgone go elela ka thelelo ka gare ga ditshika tsa madi.

 • E tsamaisa ke di-lipoproteins ka gare ga ditshika tsa madi.

MEFUTA YA KHOLESTEROLE

 • Kholesterole e maswe (LDL) - Kholesterole e maswe e ya nonotsha mme ya thibela go elela ga madi ka iketlo ka gare ga ditshika.

 

 • Kholesterole e molemo (HDL) - Mofuta ona o tsamaisa kholesterole ka tsela e siameng ka gare go ditshika gotswa go dirwe tsotlhle tsa mmele goya sebeteng. Tiro ya sebete ke go tlosa kholeseterole gotswa ko dirweng tsa mmele. Maduo a kgaisang a Kholesterole e molemo ke 3.6 – 7.8 mmol/l

 

DIKAI TSA KHOLESTOROLE

 • Histori ya lelapa

 • Dijo tsa mafura

 • Bolwetse jwa sukiri, bolwetse jwa diphio kgotsa hypothyroidism

 • Ditlhare tsa go alafa malwetse a mangwe

 • Boima jwa mmele

 • Go nwa bojwala mo go ntsi

 • Bolwetse jwa pelo, di thibela pelegi tsa dipilisi, go nwa ditlhare tsa di-steroid.

DITLAMORAGO TSA KHOLESTEROLE

 • Kgatelelo ya kholesterole e tlhasela mesifa, katlase ga letlalo, matlho, mangole le sejabana.

 • Botlhoko mafatlheng, bolwetse jwa pelo le go swa mhuma.

 • Ho ruruha ha ditho tsa ka hare ha mala jwalo ka sebete, lebete le pancreas

 • E thibela go elela ga madi ka iketlo ka gare ga ditshika go ya pelong le bokong

 • Kholesterole ke mmolai o iphitlhileng ka gonne ga ena sisupo.

 

TAOLO YA BOLWETSE JWA KHOLESTEROLE

 • Dijo tse phepa di sena mafura

 • Eja dijo tse jwalo ka dinawa, maungo le oats

 • Ho ikatisa

 • Fokotsa bokima jwa mmele

 • Fokotsa gonwa bojwala

 

bottom of page