top of page

KGATELELO E E KWA GODIMO THATA YA MADI (HBP)

KGATELELO YA MADI E E KWA GODIMO KE ENG?

Ke bolwetse jwa ge madi a elela ka kgatelelo ya kwa godimo ka gare go ditshika go ya pelong.

 

Tekano ya kelo ya madi ye itekanetsego ke 120/80 mmHg

 

120 mmHg ke ga pelo e otlela godimo

 

80 mmHg ke ge pelo e otlela kwa tlase/kgotsa e iketla

 

Ge ngaka are ona le bolwetse jwa kgatelelo ya madi ke ge maduo a kgaisa

 

go 140/90 mmHg go ya godimo.

 

Go feta >160/100 mmHg ngaka o tlo go robatsa bookelong.

 

MATSHWAO A BOLWETSE JWA KGATELELO YA MADI

 • Go opiwa ke tlhogo

 • Go tswa madi ka dinko

 • Letsapa

 • Pherekano

 • Go hupela le mafatlha a botlhoko

 • Matlho ga one sentle

 • Kgatelelo ya pelo

 • Modumo wa ditsebe.

 • Go itiya ga mafatlha, molala le ditsebe

 

MATHATA A BOLWETSI JWA KGATELELO YA MADI A KWA GODIMO

 • Bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhama

 • Go ema ga pelo

 • Bolwetse jwa diphio

 • Go ruruga ditshika

 • Mathata a matlho

 • Mala ga a sebetse hantle

 • Mogopolo wa amega

 

MEKGWA YA GO FETOLA BOPHELO

 • Go ikatisa

 • Eja dijo tse phepa

 • Boima jwa mmele bo itekanele

 • Fokotsa letswai dijong

 • Kgatelelo ya maikutlo

 • Fokotsa sukiri

bottom of page